Vilka vi
är

Vi är en samling av talanger och möjligheter

Supply Chain Management, Inköp och Logistik

Supply Chain Management

Inom supply chain management har vi många kandidater med bred erfarenhet som kan snabbt sätta sig in era utmaningar och börja leverera bra resultat.

Inköp

Inköp är en viktig funktion i alla verksamheter och dess betydelse ökar ju mer man växer. Därför behövs erfarna och kompetenta resurser som kan effektivisera det, det är vad Northcon kan hjälpa till med.

Northcon

Logistik

Inom Logistik kan vi med kort varsel se till att ni har rätt kompetens på rätt plats, konsulter som snabbt sätter sig in i uppdraget och börjar leverera önskade resultat. Inget uppdrag inom logistik är för stort eller komplicerat för oss.

Vår drivkraft

Våra medarbetare är den viktigaste resursen för oss och det tror vi gäller även våra kunder. Vi vill ha lojala, duktiga och pålitliga medarbetare med eget driv och ansvar, det är vad vi eftersträvar till varje uppdrag och tjänst som ska tillsättas. Northcon är det schysta, bra och pålitliga alternativet inom bemanning och rekrytering.

Stabila och bra relationer tar tid att bygga upp. Vi tror på långsiktiga relationer, både till våra medarbetare, kunder och samarbetspartner. Det ger goda förutsättningar för ett lyckat samarbete.

Vi lever efter våra värderingar

Kundfokus

Vi sätter alltid kundens intressen först. Det styr det vi gör på kort och lång sikt.

Passion

Vi gör det vi brinner för och kan bäst. Det gör oss energi, motivation och ett starkt driv.

Respekt

Vi respekterar våra medarbetare, kunder, samarbetspartners och vår omgivning.

Vår drivkraft

Våra medarbetare är den viktigaste resursen för oss och det tror vi gäller även våra kunder. Vi vill lojala, duktiga och pålitliga medarbetare med eget driv och ansvar. Det tror vi att även våra kunder vill ha. Northcon är det schysta, bra och pålitliga alternativet inom bemanning och rekrytering.

Vi tror på långsiktiga relationer, både till våra medarbetare, kunder och samarbetspartner. Det ger god förutsättningar för ett lyckat samarbete.